Archive for September, 2012

Rock 366 : Day 265 : Arsenopyrite

• September 23, 2012 • Comments Off on Rock 366 : Day 265 : Arsenopyrite

Rock 366 : Day 264 : Löllingite

• September 23, 2012 • Comments Off on Rock 366 : Day 264 : Löllingite

Rock 366 : Day 263 : Stibnite in Barytes

• September 23, 2012 • Comments Off on Rock 366 : Day 263 : Stibnite in Barytes

Rock 366 : Day 262 : Sylvanite

• September 23, 2012 • Comments Off on Rock 366 : Day 262 : Sylvanite

Rock 366 : Day 261 : Chalcocite

• September 23, 2012 • Comments Off on Rock 366 : Day 261 : Chalcocite

Rock 366 : Day 260 : Orpiment

• September 16, 2012 • Comments Off on Rock 366 : Day 260 : Orpiment

Rock 366 : Day 259 : Glacial Sediments

• September 16, 2012 • Comments Off on Rock 366 : Day 259 : Glacial Sediments